800 001 04
Bezmaksas tālrunis Metāllūžņu pieņemšanai
Zvani! Bezmaksas tālrunis

Pieņemšanas kārtība

Metāllūžņu pieņemšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.
Metāllūžņu pieņemšanas noliktava no fiziskām un juridiskām personām atrodas Rīgā, Rencēnu iela 32, Rīga;   
Metāllūžņu iepirkšana no fiziskām personām
Dodoties nodot metāllūžņus, fiziskām personām līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam - pasei vai ID.
Minimālā metāllūžņu iepirkšanas partija ir ne mazāka kā EUR 15.00 kopsummā. Metāllūžņi tiek pieņemti saskaņā ar SIA SANEKSS METĀLS cenrādi, cenas var tikt mainītas atkarībā no piegādes apjoma. Fiziskām personām no 01.01.2012 no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pārskaitīts valsts budžetā 10% apmērā. Metāllūžņu pieņemšanas fakts tiek dokumentāli noformēts saskaņā ar likumdošanu. Samaksa par nodotajiem metāllūžņiem tiek veikta personas norādītajā norēķinu kontā.
     
Metāllūžņu iepirkšana no juridiskām personām
Informācija - +371 28803607
 
Izdrukāt šo lapu
Cenas Rīgā
Varš 95%
7,50 €/kg
Gabarīta lūžņi 3A
265,00 €/t
Misiņš, bronza
5.00 €/kg
Alumīnijs auto diski
1,90 €/kg
Alumīnijs prokats
1,50 €/kg
Nolietoti auto akumulatori
0.65 €/kg
Nolietoti mazie svina akumulatori (signalizācijas, UPS un t.l.)
0.35 €/kg
Elektrodzinēji MIX
0.780 €/kg
Auto elektrovadi vadi ar vara saturu
3,00 €/kg
Metāllūžņi
Metāllūžņi
Metāllūžņi
Metāllūžņu pieņemšana no fiziskām un juridiskām personām. Minimālā metāllūžņu iepirkšanas partija ir ne mazāka kā LVL10/EUR 14.23.