Nepieņemam

SIA SANEKSS METĀLS nepieņem visa veida metāllūžņus ar lielu dabīgo, kā arī eļļas, betona, ķīmijas u.c bīstamu vielu piesārņojumu.

Nepieņemam metāllūžņus pēc sekojošiem nosacījumiem:


1) visa veida metāla bundžas ar piesārņojumu, piemēram, krāsu, eļļu, citiem ķīmiskiem vai dabīgiem piemaisījumiem sastāvā;
2) sprādzienbīstamus priekšmetus lādiņus, granātas, mīnas,  čaulas, pielādētas patronas u.c.;
3) gāzes, ugunsdzēšamos un cita veida balonus, kuru sastāvā ir bīstamas gāzes un ķīmiskas vielas;
4) visa veida caurules, trubas, mucas, tvertnes  ar lielu piesārņojumu, piemēram, kanalizācijas caurules ar lielu piesārņojumu, kā arī mucas ar eļļu, bitumu, betonu (cementa maisītāji), ar degvielu un citiem bīstamiem ķīmiskiem šķīdumiem;
5) ūdens skaitītājus no fiziskām personām;
6) transformatoru stacijas kā arī dažādas detaļas no tām no fiziskām personām;
7) kanalizācijas lūkas no fiziskām personām;
8) dzelzceļa sliedes no fiziskām personām;
9) ceļa zīmes no fiziskām personām;
10) kapu pieminekļus, plāksnes, apmales, ikonas, krustus un vai to daļas no fiziskām personām;
11) elektrovadus, telekomunikāciju vadus saskaņā  ar spēkā esošo likumdošanu:
  • vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (diametrs – 1,5 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;
  • savītu vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (atsevišķas stieples diametrs – 1 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;
  • tādu vadu un kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur iepriekš minētās stieples;
  • tādu trošu atgriezumus un lūžņus, kas satur vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stieples (diametrs – 1,5 mm vai lielāks);
  • jebkura profila vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) vadu vai kabeļu atgriezumus un lūžņus, ja to nominālais šķērsgriezuma laukums ir 85 mm vai lielāks;
  • vara stieples ar taisnstūra profilu un taisnstūra profila vara izstrādājumus no fiziskām personām;
  • daudzpāru elektronisko sakaru tīklu kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur vara dzīslas ar diametru no 0,3 mm līdz 1,2 mm.
Rencēnu 32, Rīga, Latvija; PVN LV41203059697; info@sanekss.lv