Par uzņēmumu

Mūsu pamatdarbības veids ir krāsaino un melno metāllūžņu, videi kaitīgo preču atkritumu, nolietotu automašīnu savākšana, apstrāde un pārstrāde vai nosūtīšana pārstrādei.
Otrreizējo izejvielu savākšanai un pārstrādei ir daudzveidīga un sociāla nozīme. Īpaši svarīga nozīme, pirmkārt, ir visu otrreizējo izejvielu savākšanai pasargājot vidi no piesārņošanas un, otrkārt, šo izejvielu pārstrādei tautsaimnieciski derīgā produkcijā. Mums ir metāllūžņu savākšanas noliktavas Rīgā un Jēkabpilī.
Rencēnu 32, Rīga, Latvija; PVN LV41203059697; info@sanekss.lv